Pašreizējās integrētās pārvaldības revīzija

“Baltic Bearing Company” ražotnē tika veikta pašreizējās integrētās vadības sistēmas revīzija. Revīziju veica sertifikācijas uzņēmuma “TUV Rheinland” Latvijas filiāle.

Pārbaudes revīzija ir paredzēta, lai kontrolētu integrētās kvalitātes vadības sistēmas funkcionēšanu un un ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 prasību ievērošanai. Revīzijas laikā tika novērtēti visi ražošanas procesi visos ražošanas cikla posmos, sākot no projektēšanas līdz nosūtīšanai patērētājam. Saskaņā ar pārbaudes revīzijas rezultātiem eksperti apstiprināja izsniegto sertifikātu spēka esamību. Pašreizējās integrētās valdības sistēmas atbilstība ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 prasībām ļauj mūsu partneriem nodrošināt nemainīgi augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus

Turklāt tika veikta arī energopārvaldības sistēmas sertifikācijas revīzija. Tika pārbaudīta ražotnes energoefektivitāte un visi ar to saistītie procesi, kā rezultātā tika apstiprināta atbilstība ISO 50001:2012 prasībām un izsniegts sertifikāts!