Audyt obecnego zintegrowanego zarządzania

W zakładzie produkcyjnym Baltic Bearing Company został przeprowadzony audyt kontrolny obecnego zintegrowanego systemu zarządzania. Audyt został przeprowadzony przez łotewski oddział firmy certyfikującej TUV Rheinland.

Audyt inspekcyjny ma na celu kontrolę funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz zgodności z wymaganiami norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Podczas audytu ocenie poddano wszystkie procesy produkcyjne na wszystkich etapach cyklu produkcyjnego od projektu do wysyłki do konsumenta. Zgodnie z wynikami audytu kontrolnego, eksperci potwierdzili ważność wydanych certyfikatów. Zgodność obecnego zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 pozwala naszym partnerom zagwarantować niezmiennie wysoką jakość produktów i usług.

Dodatkowo przeprowadzony został również audyt certyfikacyjny systemu zarządzania energią. Sprawdzono efektywność energetyczną Zakładu oraz wszystkich procesów z nim związanych i w efekcie potwierdzono zgodność z wymaganiami normy ISO 50001:2012 oraz wydano certyfikat!