Kontrola jakości

Komponenty do produkcji łożysk pod marką handlową „BBC-R” są nabywane wyłącznie od certyfikowanych dostawców i są wykonywane w ścisłej zgodności z rysunkami opracowanymi przez inżynierów naszej firmy.

Każda partia pierścieni i komponentów (elementy toczne, koszyki, uszczelki, tuleje, podkładki, osłony itp.) przed wysłaniem do zakładu przechodzi akceptację inżynierów jakości.

Ponadto czynności kontrolne przeprowadzane są w zakładzie, gdzie zorganizowany jest trzystopniowy system kontroli.

Kontrola wstępna

Każda partia komponentów do produkcji łożysk przechodzi wstępną kontrolę na zgodność z rysunkami według następujących parametrów: wymiary geometryczne, twardość i struktura metalu (dla pierścieni po obróbce cieplnej i elementów tocznych), gatunek stali (dla wszystkich komponentów), kontrola wzrokowa.

Kontrola w trakcie procesu

Oprócz selektywnej kontroli przez operatorów i kontrolerów w trakcie produkcji, większość istotnych parametrów jest kontrolowana w 100%.

W procesie szlifowania powierzchni roboczych i montażowych, w czasie rzeczywistym każdy pierścień jest automatycznie sprawdzany przez aktywny system monitoringu MARPOSS E9 (Włochy); są także sprawdzane wbudowane linie szlifierskie w każdej maszynie na zgodność parametrów obrabianych powierzchni z wymaganiami dokumentacji konstrukcyjnej. Po przetworzeniu danych pomiarowych system dokonuje automatycznej regulacji maszyny. Dane są automatycznie wprowadzane do bazy danych, prowadzone są statystyki w celu monitorowania stabilności pracy urządzeń i jakości obróbki.

Podczas operacji montażowych zmienność średnicy zewnętrznej i wewnętrznej, luz promieniowy i poziom drgań są kontrolowane automatycznie dla 100% łożysk.

Kontrola odbioru

Łożyska BBC-R są sprawdzane pod względem zgodności z wymaganiami norm w laboratorium zakładowym, jak również w głównym laboratorium magazynowym, bezpośrednio przed ich wysyłką do odbiorcy.

Dysponowanie własnym serwisem metrologicznym pozwala na wykonywanie badań metrologicznych i konserwację całego zestawu urządzeń pomiarowych i kontrolnych.

Działania takie pozwalają na zapewnienie stabilnie wysokiej jakości produkowanych wyrobów, w tym spełnienie najwyższych wymagań deklarowanych przez niektórych odbiorców w zakresie specjalnych specyfikacji technicznych dla poszczególnych typów.

Laboratoria Grupy ВВС są wyjątkowe pod względem posiadanych zasobów materiałowych i technicznych.

Do stworzenia pomieszczeń laboratorium zakładowego wykorzystano nowoczesne niepylące materiały i technologie. Wejście do laboratorium wyposażone jest w komorę śluzy powietrznej. Temperaturę i czystość powietrza zapewnia autonomiczny system wentylacji. Wszystko to pozwala na stworzenie mikroklimatu zapewniającego stabilność i jakość wykonywanych operacji pomiarowych.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę wysokiej precyzji wiodących producentów, która pozwala na wykonywanie szerokiego spektrum badań łożysk i ich części, takich jak:

pomiary parametrów mikro- i makrogeometrii (stopień chropowatości, okrągłości, walcowości, płaskości, odchyłki prostoliniowości, falistości itp.;)

pomiary linii i kątów;

badania metalograficzne;

analiza obciążenia przy uszkodzeniu;

kontrola poziomu drgań;

badanie wad powierzchniowych;

analiza zanieczyszczeń;

analiza intensywności namagnesowania.

Jedno z laboratoriów Grupy ВВС, przeznaczone do kontroli wyrobów gotowych, posiada certyfikat międzynarodowej organizacji ILAC potwierdzający niezależność i zgodność z normą ISO / IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.