Produkcja
audyt

W dniu 9 maja w zakładzie produkcyjnym Baltic Bearing Company został przeprowadzony audyt procesu produkcyjnego i produktu przez stronę trzecią – naszego potencjalnego odbiorcę. Specjaliści spółki dokonali szczegółowej kontroli systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa pod kątem stopnia jego zgodności z normami ISO 9001 i ISO 14001.

Szczegółowo przeanalizowano plan kontroli, schemat przebiegu, procedury i instrukcje pracy, przeprowadzono selektywną kontrolę jakości produktów seryjnych w laboratorium zakładowym.

Inżynierowie i kierownicy zakładu odpowiadali na wszystkie pytania gości.

Kierownictwo firmy jest przekonane, że tego typu audyty są niezwykle przydatne do monitorowania aktualnego systemu zarządzania jakością i jego ciągłego doskonalenia.

Mamy nadzieję, że efektem tej wizyty będzie dalsza obopólnie korzystna współpraca!